Praktijk

De praktijk bellen

Op werkdagen is er altijd iemand aanwezig in de praktijk. Als u het nummer van de praktijk belt, krijgt u te horen wat u kunt doen bij spoed. Na keuze 3 krijgt u de assistente zij helpt u verder met uw vraag. U helpt ons met de planning door bij voorkeur ’s ochtends te bellen. Herhaalrecepten lopen via de receptenlijn: 035 – 691 97 21 U kunt deze 24 uur per dag inspreken. De telefoonlijnen worden veel gebruikt en kunnen dus wel eens bezet zijn, de wachttijd kan hierdoor oplopen. U helpt de assistente door het gesprek kort en duidelijk te houden. Het telefoonnummer is;

Mw. C Speelman en Mw. P. Smeink 035-6930050
W. Stehouwer 035-6919943
A.B. Pape 035-6930154 optie: 2
M. Voerknecht 035-6930154 optie: 3

De assistente

De assistentes zijn opgeleid als triagist. Dat wil zeggen dat zij goed in staat zijn om uw hulpvraag uit te vragen en samen met u te overleggen welke hulp nodig is (een advies, een consult of een visite). Zij maken afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen. Ook uitslagen kan de assistente aan u doorgeven. Indien nodig zal zij overleggen met de huisarts. Zij houden regelmatig een afspraakspreekuur, waarvoor u dagelijks een afspraak kunt maken. U helpt ons met de planning door bij voorkeur ’s ochtends te bellen. U kunt bij de assistente terecht voor o.a.:

  • oren uitspuiten;
  • vaccinaties;
  • hechtingen verwijderen;
  • wratten behandelen
  • uitstrijkjes t.b.v. het bevolkingsonderzoek

Voor het nakijken van een urine hoeft u geen afspraak te maken. Hiervoor kunt terecht bij de assistente, zo nodig vraagt zij de dokter om advies. Als u pijn hebt bij het plassen of heel vaak moet plassen, dan is het verstandig om uw urine te laten onderzoeken. Geef uw urine voor 10 uur ’s ochtends af bij de assistente dan belt zij u in de middag terug met de uitslag. Het is belangrijk dat dit de eerste ochtendurine is, bewaar deze in de koelkast. Zet wel duidelijk uw naam en geboortedatum op het potje.

Praktijkondersteuner

Onze praktijkondersteuner doet voor ons de controles bij COPD en astma, daarnaast kunt u bij haar terecht voor stoppen met roken en zij verzorgt het bloeddrukspreekuur. Onze praktijkondersteuner voor het diabetesspreekuur en het spreekuur ouderenzorg is werkzaam op: dinsdag, donderdag en vrijdag. En praktijkondersteuner- GGZ : Werkzaam op: maandag, donderdag en vrijdag. Via de huisarts kunt u verwezen worden naar haar spreekuur.

Openingstijden

De praktijk is geopend van 8.00 -17.00 uur. Telefonisch bereikbaar van 8.00-17.00 uur. We hebben er baat bij als u ’s ochtends belt. Later op de middag is het vaak moeilijker om zaken nog tijdig af te handelen.

Spoedgevallen

SPOED tijdens praktijkuren: Bel het telefoonnummer van de huisarts en toets een 1. Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen belt u de huisartsenpost 088-130 96 00.