NHG geaccrediteerde praktijk

De kwaliteit van zorg van onze praktijk is beoordeeld door het NHG, Nederlandse Huisartsen Genootschap. Deze controleerden de praktijk op veel punten die van belang zijn voor goede huisartsenzorg. Wij zijn er erg trots op dat onze praktijk op 17 april 2015 is geaccrediteerd en het kwaliteitskeurmerk heeft mogen ontvangen.

nhgNHG Keurmerk

De accreditatie is een kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap, het wetenschappelijk- en kwaliteitsinstituut voor alle huisartsen in Nederland. De accreditatie bestaat uit twee onderdelen. Eerst vindt er een doorlichting plaats van de praktijk. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van patiënten. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport verbeterplannen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Een NHG-accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG-keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor één jaar. Zo blijft de praktijk steeds bezig om de kwaliteit van zorg aan de patiënten hoog te houden en waar nodig te verbeteren.