Medicatie mee naar het buitenland

Medicatie mee naar het buitenland

Reist u naar een of meer landen die onder het Schengenverdrag vallen, of die de Schengenverklaring accepteren? Vul dan een Schengenverklaring in en laat deze door het CAK goedkeuren. Neemt u op uw reis meerdere medicijnen mee die onder de Opiumwet vallen? Dan heeft u per medicijn een Schengenverklaring nodig.

 

Stap 1
Open de Schengenverklaring  en vul de onderdelen A, B en C in. (of laat uw huisarts dit doen).Let op: 
Gebruik altijd dit formulier en geen formulier van organisaties als Farmatec, CIBG of het Ministerie van VWS.  Zo voorkomt u problemen bij de douane. Sinds 1 september 2017 nemen wij geen oude formulieren meer in behandeling.

Stap 2 
Laat uw (huis-)arts het geprinte formulier ondertekenen en een stempel zetten.

Stap 3 
Stuur de ondertekende Schengenverklaring naar het CAK.

De snelste manier om uw verklaring op te sturen, is via ons formulier Schengenverklaring opsturen. Scan de ingevulde en ondertekende verklaring in en voeg deze als bijlage toe.

Met de post:

CAK
Postbus 84015
2508 AA  Den Haag

Stap 4 
Het CAK beoordeelt uw verklaring. Binnen 2 weken ontvangt u de goedkeurde verklaring per e-mail of met de post.

Vertrekt u binnen 2 weken? Dat is geen probleem als u het formulier Schengenverklaring opsturen gebruikt. U kunt ook langskomen met de ingevulde verklaring en dan helpen wij u direct. Dit kan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Vertrekt u binnen 2 werkdagen? Bel ons gratis informatienummer 0800 – 2108. Dan kijken we samen met u wat mogelijk is.

Let op: 
In het weekend zijn wij gesloten. Voor spoedverzoeken kunt u ons bereiken van maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur.

Stap 5 
Neem de goedgekeurde verklaring mee op reis. En laat de verklaring zien als u erom wordt gevraagd.

De Schengenverklaring is geldig voor de periode die u heeft ingevuld op het formulier. De reisperiode per verklaring is maximaal 30 dagen.