Inzien dossier door huisartsenpost

Inzien dossier door huisartsenpost

VZVZ Folder

VZVZ Toestemmingsformulier patiënten dhr A.B. Pape 

VZVZ Toestemmingsformulier patiënten dhr M. Voerknecht 

VZVZ Toestemmingsformulier patiënten dhr W. Stehouwer 

VZVZ Toestemmingsformulier patiënten mw C.Speelman-Harskamp 

 

Voor gegevensuitwisseling tussen de praktijk en de huisartsenpost moet expliciet toestemming gegeven worden door een patiënt. Dit geldt ook voor de uitwisseling tussen de apotheek en de huisartsenpost. 

Wij vinden het erg belangrijk dat huisartsen op de huisartsenpost inzage hebben in belangrijke gegevens van u. Het betreft medicijnen, probleemlijsten en laatst genoteerde 5 consulten. Wat er precies wordt uitgewisseld kunt u lezen in de folder.

Hierbij geldt dat: Onder 12 jaar de ouders toestemming moeten geven. Tussen de 12 en 16 jaar de ouders, maar ook het kind. En boven de 16 jaar een patiënt zelf toestemming moet geven. 

Meer informatie kunt u lezen op website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) : www.vzvz.nl , kies vervolgens voor zorgconsument.                                                                                        

Ook kunt u bellen met VZVZ Informatiepunt voor Zorgcommunicatie: Telefoon: 070 – 317 3456