Griepvaccinatie / Pneumokokken vaccinatie

 

Griepvaccinatie.

De griepvaccinaties worden dit jaar gegeven op donderdag 11 november en dinsdag 16 november

tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Indien u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u begin november per post een uitnodiging.

Wanneer we de patiënten thuis of in verzorgingshuizen gaan prikken wordt na 16 november bekeken.

 

Pneumokokken en griepvaccinatie.

Patiënten geboren in 1948 t/m 1952 komen ook in aanmerking voor de pneumokokken vaccinatie. 

Deze patiënten zullen apart worden uitgenodigd na 16 november. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de huisarts.