Diabeteszorg

ONTWIKKELINGEN IN DE DIABETESZORG IN DE REGIO Gooi & Omstreken.

De GHO-GO, de Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi & Omstreken, heeft per 1 april 2010 een Zorggroep Diabetes opgericht:

GO Diabetes B.V.

De huisartsen van Medisch Centrum Bussum Zuid nemen hier aan deel.

De Zorggroep treedt op als hoofdcontractant naar de zorgverzekeraars en de ketenpartners en is de uitvoerder van de ketenafspraken.
Bij de GO Diabetes B.V. zijn inmiddels 48 huisartsen aangesloten met ieder circa 100 patiënten met diabetes mellitus type II in hun praktijk.

Het aantal diabetespatiënten type I en II in Nederland bedraagt momenteel 560.000 en stijgt naar verwachting tot 2030 met 35%.

Inmiddels is duidelijk geworden dat vroegtijdige en intensieve diabeteszorg de kans op complicaties vermindert en bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

Juist de huisarts is in staat die langdurige zorg aan deze groeiende bevolkingsgroep te bieden en te coördineren.

De huisartsen hebben daartoe een diabetes zorgprogramma opgesteld.

Een nieuwe term voor dit soort zorg bij chronische ziekten is “ketenzorg”.

Een keten van zorg rondom de patiënt!
Deze ketenzorg geeft aan wanneer wat te doen en streeft ernaar de patiënt te betrekken bij de zorg en een taak te geven in het eigen zorgdossier.

Onderdelen van het zorgprogramma:

  • 3 kwartaalcontroles in de praktijk van de huisarts
  • 1 jaarcontrole in de praktijk van de huisarts

Jaarlijks bloedonderzoek

  • 1 maal per jaar een controle van het netvlies d.m.v. een fundusfoto

Nieuw ontdekte diabetespatiënten en patiënten die insuline gaan gebruiken, zullen begeleid en geadviseerd worden door een diëtiste in de regio. Dit gaat allemaal in goed onderling overleg en aan de hand van vaste afspraken.